บทที่ ๒

posted on 04 Dec 2009 00:51 by sadnaiwannakadeethai

 

สัตว์ในวรรณคดีไทย

กระจง

ชื่อสามัญ  Mouse Deer
ชื่อวิทยาศาสตร์  Tragulus spp.
ชื่อวงศ์  TRAGULIDAE
ชื่ออื่น  ไก้ (เหนือ), กันจิล (มลายู)

                  “กระจง” เป็นกวางขนาดเล็กที่มีดวงตาสดใสเป็นประกาย  และมีเขี้ยวขาวเล็กๆ คู่หนึ่งไว้คอยป้องกันตัว  แต่จะเห็นสัตว์ชนิดนี้ได้ยากมาก  เพราะเป็นสัตว์ระแวงภัยสูง  เมื่อเจอศัตรูจะอาศัยความเร็วหนีเอาตัวรอดทุกครั้ง

ลักษณะจำเพาะ
                กระจง  เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง  กีบคู่ขนาดเล็ก  ถือว่าเป็นสัตว์กีบคู่ที่มีขนาดเล็กที่สุด  รูปร่างคล้ายกวางแต่ไม่มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย  หัวค่อนข้างเล็ก  จะงอยหน้าแหลมคมและแคบ  จมูกไม่มีขน  ขายาวเรียวเล็ก  ใบหูเล็ก  กระจงตัวผู้เมื่อโตเต็มวัยเขี้ยวจะงอกจากขากรรไกรบนยาวยื่นออกมา  ใช้สำหรับป้องกันภัย  ตัวเมียมีเขี้ยวเช่นกันแต่จะสั้นกว่าจนแทบมองไม่เห็น  ในเมืองไทยมีกระจงอยู่ ๒ ชนิด คือ
                กระจงควาย  ขนสีน้ำตาลออกเทาและมีจุดสีเข้มกว่า  กระจายอยู่ทั่วไปที่ใต้คอ  และบนหน้าอกมีแถบสีขาวพาดตามยาว ๕ เส้น
                กระจงเล็ก  ขนสีน้ำตาล  มีแถบยา